19.01.1981 İstanbul doğumlu. Türk grafik tasarımcı, heykel sanatçısı. Floransa'daki Academia Italiana Güzel Sanatlar Okulu'ndan mezun oldu, B.A. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik sanatlar bölümünden mezun oldu ve yüksek lisans derecesini Yeditepe Üniversitesi görsel iletişim tasarımı ve grafik sanatlar bölümünden aldı. Burs sonrası LEMONADE "Refreshing Ideas" reklam ajansının baş sanat yönetmeni olarak kurucu ortağı oldu. Son 5 yıllık reklamcılık kariyerinden sonra, orijinal Hercules serisi ile sanat sahnelerinde dünya çapında aktiftir. Uluslararası sanat fuarlarına, müze gezilerine katıldı ve bazı kişisel sergiler açtı. Eserleri İstanbul, Londra, Paris, Courchevel, Cannes, Lüksemburg, New York, Miami, Roma, Bologna, Honfleur, St. Paul de Vance, Monaco, Spa'da sergilenmekte ve önemli sanat koleksiyonlarında yer almaktadır. Herkül'ü günlük modern hayatımızda yeniden yaratan ve çağdaş bir biçim kazandıran sanatçı, 2 yıldır Fransız Galerisi Les Galleries Bartoux tarafından temsil ediliyor.

Born 19.01.1981 in Istanbul. Turkish graphic designer, sculpture artist. Graduated from Academia Italiana Fine Art School in Florence, received his B.A. from Marmara University Fine Arts Faculty of graphic arts and received his M.A. from Yeditepe University of visual communication design and graphic arts. After scholarship, he became co-founder of LEMONADE "Refreshing Ideas" advertisement agency as the chief art director. After his advertising career for last 5 years and present he is active globally in art stages with his genuine Hercules series. He participated international art fairs, museum appearances and made some personal exhibitions. His art is shown and become the part some important art collections in Istanbul, London, Paris, Courchevel, Cannes, Luxembourg, New York, Miami, Rome, Bologna, Honfleur, St. Paul de Vance, Monaco, Spa. Re-creating Hercules in our daily modern life and giving a contemporary form, the artist is representing by the French Gallery, Les Galleries Bartoux for 2 years.