Harun Antakyalı (d. 1965, İskenderun), Türk ressamdır.Hacettepe Üniversitesi güzel sanatlar fakültesi resim bölümünü bitirdi. Özgür figür çalışmaları ile tanınan sanatçı, büyük yüzeylere yaptığı çalışmalarla da bilinmektedir. "Yaşarım, yaparım, tüketirim" Antakyalı ile sloganlaşmış bir sözdür. Sanatçı büyük A harfini ters olarak kullanır. İlk sergisi Metropol İzlenimleri 1992, ardından Metropol Kirlenmeler, Benim Olymposum Yok, Olymposu Olmayanlar Buraya, Yaşarım, Yaparım, Tüketirim. Don(suz) Kişotlar, Metropolü Anlayan An(lar) sergilerinin yanı sıra; Karaca Sanat Galerisi, 2003′te 'Korkuyorum', 2012'de 'Beton Tuvaller[1]' Çağla Cabaoğlu Sanat Galerisi, 2014'te 'Apartopar' Galeri Ark, ‘Kriminal’ 2015'te m1886,‘%100 Harun ANTAKYALI’ m1886, 2016′da ’INFORMAL’, ALAN İstanbul, 2018'de '%100 Harun ANTAKYALI[8]' Summart Sanat Merkezi, 2018'de 'İnovasyon' Galeri Güven başlıkları altında sergiler gerçekleştirdi. Kendisine 2001-2002 yılları arasında Sanat Kurumu yılın övgüye değer sanatçısı ödülü verilmiştir. Antakyalı aynı zamanda büyük yüzeylerin ressamı olarak tanınır. Büyük boyutta yaptığı duvar resimleride kendi dilinde oluşturulmuş komposizyonlardır. Sanatçı genel anlamda İstanbul'da yaşasa da, Ankara'da da eserlerini üretmeye devam etmektedir.

Harun Antakyalı (born 1965, İskenderun) is a Turkish painter. He graduated from Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Painting Department. Known for his free figure works, the artist is also known for his works on large surfaces. "I live, I do, I consume" is a slogan with Antakyalı. The artist uses the capital letter A in reverse. His first exhibition, Impressions of Metropolis 1992, followed by Metropol Pollution, I Don't Have Olympos, Those Who Don't Have Olympos Here, I Live, I Make, I Consume. In addition to the exhibitions Don(without) Quixote, Moment(s) Who Understands the Metropolis; Karaca Art Gallery, 'I'm Scared' in 2003, 'Concrete Canvases[1]' in 2012, Çağla Cabaoğlu Art Gallery, 'Apartopar' Gallery Ark in 2014, 'Criminal' m1886 in 2015, '100% Harun ANTAKYALI' m1886 He held exhibitions under the titles of 'INFORMAL' in 2016, ALAN Istanbul, '100% Harun ANTAKYALI[8]' in 2018, and 'Innovation' Gallery Güven in 2018. He was awarded the Art Institute's commendable artist of the year award between 2001 and 2002. Antakyalı is also known as a painter of large surfaces. The murals he made in large sizes are compositions created in his own language. Although the artist generally lives in Istanbul, he continues to produce his works in Ankara.